Sídlo firmy UAX v Bernarticích n. O.

Firma UAX se zabývá výrobou a prodejem oblečením pro volný čas. Její objekt se nachází v areálu bývalé farmy u osmdesátých let 20. století, kde původně sloužil jako administrativní budova. Přáním klienta bylo rozšíření a vytvoření nového kabátu objektu.

Dispozice původního objektu byla zachována. Změnil se pouze hlavní vstup do budovy, který se nyní nachází v nové přístavbě. Přístavba i původní dům jsou sjednoceny do jednoho celku pomocí lamelové dřevěné fasády. Stavební úpravy byly navrženy s ohledem na okolí, přístavba ctí uliční čáru a celek vytváří zajímavý kontrast se sousední kapličkou.

Přístavba je realizována jako dřevostavba. Lamelovou fasádu tvoří obyčejné nehoblované či jinak povrchově upravené latě u nedaleké pily.

The UAX company is engaged in the production and sale of casual clothing. Its headquarters are located on the premises of a former farm dating from the 1980s, and originally served as an administrative building. The client's wish was to extend the building and give it a new coat.

The building's original layout was preserved. Only its main entrance was moved, which is now located in the new extension. The extension and the original structure are unified into a single whole with the help of façade made of wooden lamellas. The structural modifications were designed with a view to the building's surroundings; the extension respects the line of the street and the resulting structure creates an interesting contrast with the adjacent chapel.

The extension was realised as a wooden structure. The wooden lamella façade is made of ordinary unplaned and otherwise unfinished laths from a nearby sawmill

Architektonická studie a projekt 2005, realizace 2006–2007

Lokalita: Bernartice nad Odrou 131

Investor: UAX s.r.o.

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce: Bohuslav Kunat, Jaroslav Holub, Martin Jeřábek

Technický dozor investora: Petr Konečný

Dodavatel: Fykony s.r.o., Alfest Lučina, Elektro Holub

Zastavěná plocha přístavby: 78 m²

Foto: Studio Toast

Info >

Firma UAX se zabývá výrobou a prodejem oblečením pro volný čas. Její objekt se nachází v areálu bývalé farmy u osmdesátých let 20. století, kde původně sloužil jako administrativní budova. Přáním klienta bylo rozšíření a vytvoření nového kabátu objektu.

Dispozice původního objektu byla zachována. Změnil se pouze hlavní vstup do budovy, který se nyní nachází v nové přístavbě. Přístavba i původní dům jsou sjednoceny do jednoho celku pomocí lamelové dřevěné fasády. Stavební úpravy byly navrženy s ohledem na okolí, přístavba ctí uliční čáru a celek vytváří zajímavý kontrast se sousední kapličkou.

Přístavba je realizována jako dřevostavba. Lamelovou fasádu tvoří obyčejné nehoblované či jinak povrchově upravené latě u nedaleké pily.

The UAX company is engaged in the production and sale of casual clothing. Its headquarters are located on the premises of a former farm dating from the 1980s, and originally served as an administrative building. The client's wish was to extend the building and give it a new coat.

The building's original layout was preserved. Only its main entrance was moved, which is now located in the new extension. The extension and the original structure are unified into a single whole with the help of façade made of wooden lamellas. The structural modifications were designed with a view to the building's surroundings; the extension respects the line of the street and the resulting structure creates an interesting contrast with the adjacent chapel.

The extension was realised as a wooden structure. The wooden lamella façade is made of ordinary unplaned and otherwise unfinished laths from a nearby sawmill

Architektonická studie a projekt 2005, realizace 2006–2007

Lokalita: Bernartice nad Odrou 131

Investor: UAX s.r.o.

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce: Bohuslav Kunat, Jaroslav Holub, Martin Jeřábek

Technický dozor investora: Petr Konečný

Dodavatel: Fykony s.r.o., Alfest Lučina, Elektro Holub

Zastavěná plocha přístavby: 78 m²

Foto: Studio Toast

foto1

foto2

foto3

item1

item2

foto6

item3

item4

item5

item6

item7

item8

item9

item10

v1NP

v2NP

Původní stav

Puvodni

© Kamil Mrva Architects, 1999–2021