Přístavba rodinného domu v Kopřivnici

Záměrem bylo rozšířit stávající dům (pěknou kostku zarostlá břečťanem nacházející se v klidné lokalitě), lépe vyřešit vstup do domu a propojit jej se zahradou. Projekt přicházel na svět bez bolestí. Prakticky jsme se shodli již na prvních návrzích přístavby a dále jsme mohli propracovávat návrh a posléze projekt.

Přístavba je konstrukčně vyřešená jako dřevostavba s jednou zděnou protipožární stěnou.

The aim was to extend the existing house (a nice block overgrown with ivy in a quiet locatily), improve the design of the entrance, and connect it to the garden. The project came to frution painlessly. We essentially agreed on the first designs for the extension and then could flesh out the design, and later the project.

The extension was designed as a wooden structure with a single brick fireproof wall.

Architektonická studie a projekt 2000, realizace 2001–2002

Lokalita: Kopřivnice, Tyršova ulice

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce: Lenka Burešová, Martin Jeřábek

Dodavatel: Kovarčík

Zastavěná plocha přístavby: 69 m²

Foto: Studio Toast

Info >

Záměrem bylo rozšířit stávající dům (pěknou kostku zarostlá břečťanem nacházející se v klidné lokalitě), lépe vyřešit vstup do domu a propojit jej se zahradou. Projekt přicházel na svět bez bolestí. Prakticky jsme se shodli již na prvních návrzích přístavby a dále jsme mohli propracovávat návrh a posléze projekt.

Přístavba je konstrukčně vyřešená jako dřevostavba s jednou zděnou protipožární stěnou.

The aim was to extend the existing house (a nice block overgrown with ivy in a quiet locatily), improve the design of the entrance, and connect it to the garden. The project came to frution painlessly. We essentially agreed on the first designs for the extension and then could flesh out the design, and later the project.

The extension was designed as a wooden structure with a single brick fireproof wall.

Architektonická studie a projekt 2000, realizace 2001–2002

Lokalita: Kopřivnice, Tyršova ulice

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce: Lenka Burešová, Martin Jeřábek

Dodavatel: Kovarčík

Zastavěná plocha přístavby: 69 m²

Foto: Studio Toast

foto1

foto2

foto3

item1

item2

foto6

item3

item4

item5

item6

item7

v1NP

© Kamil Mrva Architects, 1999–2021