Rodinný dům u Havířova

Investor oslovil několik architektonických kanceláří s jasně definovaným zadáním: rodinný dům pro konkrétní parcelu, který bude co nejvíce otevřený směrem na panorama Beskyd a bude sloužit jako domov pro manželský pár s odrostlými dětmi.

Dům je situován v horní části pozemku na jižním svahu. Ve spodní části parcely je navržena garáž. Navrhli jsme dispozici s volně plynoucím obytným prostorem, který je vložen mezi dvě horizontální desky. V centru domu je ložnice dimenzovaná tak, aby v budoucnu mohla případně sloužit jako golfový trenažér. Klidová část je orientovaná do intimního patia na severní straně objektu. Naopak celá jižní část domu je prosklená. Na terasu s budoucím bazénem vybíhá z interiéru domu solitér sauny.

The investor approached several architectonic studios with a clearly defined task: a house for a specific parcel which would be as open as possible towards the panoramic view of the Beskydy Mountains and would serve as a home for a couple with grown children.

The house is situated in the upper part of a plot on a southern slope. A garage is proposed for the lower part of the parcel.

The layout was designed as a freely flowing living space, inserted between two horizontal slabs. In the centre of the house there is a bedroom proportioned in such a way that in the future it could eventually serve as a golf driving simulator. The quiet area is oriented towards an intimate patio on the north side of the house. In contrast, the entire southern part of the house is glazed. A solitary sauna extends from the interior of the house onto a terrace with a future swimming pool.

Architektonická studie a projekt 2010, realizace 2012–2013

Stavebník: manželé Gongolovi

Autor studie: Kamil Mrva, Martin Rosa / Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Jaroslav Holub

Statika: Tomáš Šenovský

Zahrada: Zdeněk Sendler

Dodavatel: fa Kožušník, Al-Construct, Glamur

Foto: Studio Toast

Info >

Investor oslovil několik architektonických kanceláří s jasně definovaným zadáním: rodinný dům pro konkrétní parcelu, který bude co nejvíce otevřený směrem na panorama Beskyd a bude sloužit jako domov pro manželský pár s odrostlými dětmi.

Dům je situován v horní části pozemku na jižním svahu. Ve spodní části parcely je navržena garáž. Navrhli jsme dispozici s volně plynoucím obytným prostorem, který je vložen mezi dvě horizontální desky. V centru domu je ložnice dimenzovaná tak, aby v budoucnu mohla případně sloužit jako golfový trenažér. Klidová část je orientovaná do intimního patia na severní straně objektu. Naopak celá jižní část domu je prosklená. Na terasu s budoucím bazénem vybíhá z interiéru domu solitér sauny.

The investor approached several architectonic studios with a clearly defined task: a house for a specific parcel which would be as open as possible towards the panoramic view of the Beskydy Mountains and would serve as a home for a couple with grown children.

The house is situated in the upper part of a plot on a southern slope. A garage is proposed for the lower part of the parcel.

The layout was designed as a freely flowing living space, inserted between two horizontal slabs. In the centre of the house there is a bedroom proportioned in such a way that in the future it could eventually serve as a golf driving simulator. The quiet area is oriented towards an intimate patio on the north side of the house. In contrast, the entire southern part of the house is glazed. A solitary sauna extends from the interior of the house onto a terrace with a future swimming pool.

Architektonická studie a projekt 2010, realizace 2012–2013

Stavebník: manželé Gongolovi

Autor studie: Kamil Mrva, Martin Rosa / Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Jaroslav Holub

Statika: Tomáš Šenovský

Zahrada: Zdeněk Sendler

Dodavatel: fa Kožušník, Al-Construct, Glamur

Foto: Studio Toast

item3

item10

item12

item14

item4

item5

item6

item15

item16

item17

item7

item8

item18

item19

item20

item21

item22

item23

item24

v1NP

Architektonická studie

item25

item26

item27

item28

item29

item30

item31

© Kamil Mrva Architects, 1999–2021