Bytový dům pro seniory ve Staříči

Obec Staříč vyzvala několik architektonických a projekčních kanceláří k účasti v soutěži na plánovaný bytový dům pro seniory. Náš návrh byl vyhodnocen jako nejlepší a je dále rozpracováván a připravován pro realizaci.

Dům sestává ze dvou samostatných hmot propojených halou, ve které jsou společenské prostory. Naší snahou bylo navrhnout prostředí, v němž se budou senioři cítit doma ale zároveň bude impulsem k jejich integraci do života obce a naopak k možnosti vtažení života obce do domu. Proto je například parter domu navržen tak, aby obsahoval služby nejen pro obyvatele domu, ale umožnil i využití pro širší veřejnost.

The village Staříč invited several architectonic studios to join a competition for a planned apartment block for retired people. Our project was assessed as the best and it is now being further developed and prepared for construction.

The building consists of two separate sections connected by the hall with space for social activities. We tried to design a place that would feel like home, but also motivate the retired people to take part in the activities in the village and make the place accessible for all the inhabitants of the village. The parterre of the house is thus designed to include services for the general public.

Architektonická studie 2010, projekt 2012–2014

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa

Spolupráce: Jan Stuchlík

Info >

Obec Staříč vyzvala několik architektonických a projekčních kanceláří k účasti v soutěži na plánovaný bytový dům pro seniory. Náš návrh byl vyhodnocen jako nejlepší a je dále rozpracováván a připravován pro realizaci.

Dům sestává ze dvou samostatných hmot propojených halou, ve které jsou společenské prostory. Naší snahou bylo navrhnout prostředí, v němž se budou senioři cítit doma ale zároveň bude impulsem k jejich integraci do života obce a naopak k možnosti vtažení života obce do domu. Proto je například parter domu navržen tak, aby obsahoval služby nejen pro obyvatele domu, ale umožnil i využití pro širší veřejnost.

The village Staříč invited several architectonic studios to join a competition for a planned apartment block for retired people. Our project was assessed as the best and it is now being further developed and prepared for construction.

The building consists of two separate sections connected by the hall with space for social activities. We tried to design a place that would feel like home, but also motivate the retired people to take part in the activities in the village and make the place accessible for all the inhabitants of the village. The parterre of the house is thus designed to include services for the general public.

Architektonická studie 2010, projekt 2012–2014

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa

Spolupráce: Jan Stuchlík

item7

item8

item9

item1

item2

item10

item3

v1NP

v2NP3NP

© Kamil Mrva Architects, 1999–2021