Rodinný dům v Mratíně

Na jaře 2013 nás oslovil mladý developer se záměrem zakoupit parcelu na okraji obce Mratín a postavit na něm přízemní rodinný dům, který by ještě v době výstavby prodal. Malý stavební pozemek se nachází v terénním zářezu po bývalé železniční vlečce. Dům by se tedy nacházel v dolíku, níže než okolní terén, a přízemní dům s případnou zelenou střechou by tedy byl vůči svému okolí velmi nenápadný. Logicky se tedy nabízelo řešení navrhnout jej tak, aby dům i pozemek vytvářel pocit soukromí, což mnohým stavebníkům hledajícím podobná místa k bydlení velmi vyhovuje. Práce na studii a následné projektové dokumentaci, včetně mnoha konzultací, probíhala velmi intenzivně po dobu pouhých dvou měsíců.

Architektonická studie, projekt 2013

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa

Info >

Na jaře 2013 nás oslovil mladý developer se záměrem zakoupit parcelu na okraji obce Mratín a postavit na něm přízemní rodinný dům, který by ještě v době výstavby prodal. Malý stavební pozemek se nachází v terénním zářezu po bývalé železniční vlečce. Dům by se tedy nacházel v dolíku, níže než okolní terén, a přízemní dům s případnou zelenou střechou by tedy byl vůči svému okolí velmi nenápadný. Logicky se tedy nabízelo řešení navrhnout jej tak, aby dům i pozemek vytvářel pocit soukromí, což mnohým stavebníkům hledajícím podobná místa k bydlení velmi vyhovuje. Práce na studii a následné projektové dokumentaci, včetně mnoha konzultací, probíhala velmi intenzivně po dobu pouhých dvou měsíců.

Architektonická studie, projekt 2013

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa

item35

item36

item16

item1

item2

item17

item3

item4

item5

item6

Alternativa se sedlovou střechou

Mratin05s20103

Mratin05s20101

Mratin05s201bv01

© Kamil Mrva Architects, 1999–2020