Rodinný dům s ateliérem v Radkově-Dubové

Parcela pro budoucí rodinný dům s ateliérem se nachází v obci Radkov-Dubová mezi Vítkovem a Opavou. Objekt je navržen přízemní kopírující daný terén. Situace stavby je posunuta za úroveň ochranného pásma vysokého napětí. Uliční čáru doplňuje navrhované stání pro osobní automobil.

Celková dispozice rodinného domu vychází z tvaru pozemku. Jedná se o dvě vzájemně po- sunuté části domu, které na sebe provozně navazují. V přední části se nachází restaurátorský ateliér. Na něj navazuje část pro bydlení a relaxaci rodiny.

Objekt obytné části rodinného domu je navržen jako dřevostavba s horizontálním modří- novým fasádním obkladem a kombinací sádrokartonových a dřevoštěpových desek v interiéru. Objekt ateliéru je navržen zděný s předsazenou fasádou z lehkých cementotřískových desek.

The plot for a future family house with a studio is located in Radkov-Dubová between Vítkov and Opava. The one-storey structure was designed with the terrain in mind. The house is situated beyond a protective zone for high-voltage power. A planned parking space is complemented by the street line.

The general layout of the family house is designed to reflect the shape of the land. There are two parts of the house which are functionally connected. In the front there is a restoration studio, and the rear of the house is designed as a living and relaxation area for the family.

The house’s living area is designed as a wooden structure with a horizontal façade and larch cladding. A combination of plasterboard and particle boards was used in the interior. The studio will be built out of bricks with a façade cladding made of light cement-bonded particle boards.

Architektonická studie, projekt 2009, realizováno

Lokalita: RAdkov-Dubová

Investor: manželé Skalíkovi

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa

Info >

Parcela pro budoucí rodinný dům s ateliérem se nachází v obci Radkov-Dubová mezi Vítkovem a Opavou. Objekt je navržen přízemní kopírující daný terén. Situace stavby je posunuta za úroveň ochranného pásma vysokého napětí. Uliční čáru doplňuje navrhované stání pro osobní automobil.

Celková dispozice rodinného domu vychází z tvaru pozemku. Jedná se o dvě vzájemně po- sunuté části domu, které na sebe provozně navazují. V přední části se nachází restaurátorský ateliér. Na něj navazuje část pro bydlení a relaxaci rodiny.

Objekt obytné části rodinného domu je navržen jako dřevostavba s horizontálním modří- novým fasádním obkladem a kombinací sádrokartonových a dřevoštěpových desek v interiéru. Objekt ateliéru je navržen zděný s předsazenou fasádou z lehkých cementotřískových desek.

The plot for a future family house with a studio is located in Radkov-Dubová between Vítkov and Opava. The one-storey structure was designed with the terrain in mind. The house is situated beyond a protective zone for high-voltage power. A planned parking space is complemented by the street line.

The general layout of the family house is designed to reflect the shape of the land. There are two parts of the house which are functionally connected. In the front there is a restoration studio, and the rear of the house is designed as a living and relaxation area for the family.

The house’s living area is designed as a wooden structure with a horizontal façade and larch cladding. A combination of plasterboard and particle boards was used in the interior. The studio will be built out of bricks with a façade cladding made of light cement-bonded particle boards.

Architektonická studie, projekt 2009, realizováno

Lokalita: RAdkov-Dubová

Investor: manželé Skalíkovi

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa

item3

item4

item5

v1NP1

v2NP

© Kamil Mrva Architects, 1999–2020