Přestavba chalupy na Vysočině

Částečně podsklepená chalupa byla již před naší první návštěvou vyčištěna na samotnou podstatu – kamenné obvodové zdi, zbytky původní dispozice. Vedle chalupy stál druhý objekt, zjevně dostavěn až v mnohem pozdější době, a v něm garáž nad kamenným sklípkem. A samozřejmě nezbytný žundr.

Prakticky neustále jsme pracovali v různých variantách. Navrhli jsme odstranění garáže. Místo ní jsme chalupu doplnili novým stavením, které půdorysně vycházelo z původního objektu garáže a tvaru navazujícího dvora. Nepravidelnost půdorysu se poté propsala i do hmoty jako takové. Celý tento nový objekt by měl být skladem – nejen harampádí a trofejí uvnitř, ale i starých cihel ve svých zdech a dalších prvků v oknech a vratech. Když nás klient následně požádal o další rozšíření zázemí o pokoj pro hosty, navrhli jsme další objekt, tentokrát v teréním zářezu. Z původního souboudí tak vznikne nové souboudí. Postupně. Bude-li to nutné. Chalupa dostane sourozence, ale rozdíl v jejich věku by měl být spíše tušený než do očí bijící. A opět žundr. Dlouhé hledání jeho správné velikosti.

V samotné chalupě jsme se snažili zachovat tradiční dělení na síň a světnice a navazovat tak na stávající vnitřní kamenné zdi. Za prakticky rovnocenné jsme považovali obě varianty, které se zde nabízely – buď ponechání síně tam, kde původně byla, nebo její nahrazení ložnicí a přesun denní místnosti do mladší části stavby, v níž jsme navrhli zazdít stávající dvě velká okna a místo nich na zeď zavěsit jeden obrovský obraz, který se bude neustále proměňovat.

Hledání bydlení v pravém slova smyslu.

Architektonická studie 2013

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa, Jakub Červenka

Info >

Částečně podsklepená chalupa byla již před naší první návštěvou vyčištěna na samotnou podstatu – kamenné obvodové zdi, zbytky původní dispozice. Vedle chalupy stál druhý objekt, zjevně dostavěn až v mnohem pozdější době, a v něm garáž nad kamenným sklípkem. A samozřejmě nezbytný žundr.

Prakticky neustále jsme pracovali v různých variantách. Navrhli jsme odstranění garáže. Místo ní jsme chalupu doplnili novým stavením, které půdorysně vycházelo z původního objektu garáže a tvaru navazujícího dvora. Nepravidelnost půdorysu se poté propsala i do hmoty jako takové. Celý tento nový objekt by měl být skladem – nejen harampádí a trofejí uvnitř, ale i starých cihel ve svých zdech a dalších prvků v oknech a vratech. Když nás klient následně požádal o další rozšíření zázemí o pokoj pro hosty, navrhli jsme další objekt, tentokrát v teréním zářezu. Z původního souboudí tak vznikne nové souboudí. Postupně. Bude-li to nutné. Chalupa dostane sourozence, ale rozdíl v jejich věku by měl být spíše tušený než do očí bijící. A opět žundr. Dlouhé hledání jeho správné velikosti.

V samotné chalupě jsme se snažili zachovat tradiční dělení na síň a světnice a navazovat tak na stávající vnitřní kamenné zdi. Za prakticky rovnocenné jsme považovali obě varianty, které se zde nabízely – buď ponechání síně tam, kde původně byla, nebo její nahrazení ložnicí a přesun denní místnosti do mladší části stavby, v níž jsme navrhli zazdít stávající dvě velká okna a místo nich na zeď zavěsit jeden obrovský obraz, který se bude neustále proměňovat.

Hledání bydlení v pravém slova smyslu.

Architektonická studie 2013

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa, Jakub Červenka

item35

item36

item16

item1

item2

item17

item3

item4

item5

item6

item7

item8

item9

item26

item27

item37

Pracovní varianty

item10

item18

item19

item20

item21

item22

item23

item24

item25

Původní stav

item33

item34

item38

item39

item40

item41

item42

© Kamil Mrva Architects, 1999–2020