Aero Centrum Ostrava

Administrativní budova bude obsahovat firemní kanceláře a jim přidružené funkce i technické zkušebny a veškeré zázemí pro komplexní podporu leteckých aktivit. V případě potencionálního růstu společnosti se nabízí možnost přístavby, která by mohla pojmout ubytovací kapacity a další provozy, jako je kavárna apod.

Architektonicky se jedná o dvě kvádrovité hmoty, tmavá těžká kostka trenažérových hal kontrastuje s odlehčenou podlouhlou administrativní části, která se jakoby vznáší nad terénem, navazuje na kontext letiště a aviatiky obecně. Prosklený parter obsahující reprezentační vstupní prostory stavbu odlehčuje a nadnáší hlavní objem. Kontext místa a funkce objektu se zde propisuje i do nosné konstrukce, která je tvořena co nejsubtilnějšími ocelovými nosníky, obalenými lehkou tepelně izolační slupkou z plechových sendvičových panelů. Celá administrativní část je ještě zvýrazněna třpytivým hávem z tahokovu, který celý objem sjednotí a vytvoří příjemný stín nejen v letních vedrech.

Architektonická studie 2015

Autor: Kamil Mrva, Václav Kocián

Info >

Administrativní budova bude obsahovat firemní kanceláře a jim přidružené funkce i technické zkušebny a veškeré zázemí pro komplexní podporu leteckých aktivit. V případě potencionálního růstu společnosti se nabízí možnost přístavby, která by mohla pojmout ubytovací kapacity a další provozy, jako je kavárna apod.

Architektonicky se jedná o dvě kvádrovité hmoty, tmavá těžká kostka trenažérových hal kontrastuje s odlehčenou podlouhlou administrativní části, která se jakoby vznáší nad terénem, navazuje na kontext letiště a aviatiky obecně. Prosklený parter obsahující reprezentační vstupní prostory stavbu odlehčuje a nadnáší hlavní objem. Kontext místa a funkce objektu se zde propisuje i do nosné konstrukce, která je tvořena co nejsubtilnějšími ocelovými nosníky, obalenými lehkou tepelně izolační slupkou z plechových sendvičových panelů. Celá administrativní část je ještě zvýrazněna třpytivým hávem z tahokovu, který celý objem sjednotí a vytvoří příjemný stín nejen v letních vedrech.

Architektonická studie 2015

Autor: Kamil Mrva, Václav Kocián

foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6

foto7

Skici

skica01

skica02

skica03

skica04

skica05

© Kamil Mrva Architects, 1999–2021