Čtyři rodinné domy v Radotíně

Studie souboru čtyř rodinných domů vznikla pro architektonickou soutěž, do které investor vyzval několik architektonických ateliérů. Náš návrh z ní vyšel jako nejlepší a byl dále rozpracován do všech navazujících stupňů projektové dokumentace.
Rodinné domy, z nichž tři jsou shodné a jeden zrcadlově obrácený, jsme koncipovali tak, abychom využili potenciál, který nabízí konkrétní místo. Hlavní obytný prostor ve vstupním podlaží domu je ukončen velkým prosklením a zavěšeným balkonem. Budoucí obyvatele domů tak budou mít ničím nerušené krásné výhledy do okolního kraje. Naopak klidová část, sestávající z ložnice, dvou pokojů a jednoho víceúčelového obytného pokoje, je částečně zapuštěná do svažitého terénu.

Více informací na www.radotinskevyhlidky.cz.

The study for the set of four houses was made for an architectonic competition that an investor made for several architectonic studios. Out project turned out to be the best and thus we finished all the subsequent stages of project documentation.

Three of the houses look the same and one is a mirror image that enabled us to utilize the full potential of the place. The main living space on the ground floor ends with large-format glazing and a suspended balcony. The future inhabitants of the houses will thus have beautiful views of the surrounding landscape. The section for resting including the bedroom, two rooms and one multi-purpose living room is partly sunken into the terrain.

Architektonická studie 2010, projekt 2011–2012

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa

Info >

Studie souboru čtyř rodinných domů vznikla pro architektonickou soutěž, do které investor vyzval několik architektonických ateliérů. Náš návrh z ní vyšel jako nejlepší a byl dále rozpracován do všech navazujících stupňů projektové dokumentace.
Rodinné domy, z nichž tři jsou shodné a jeden zrcadlově obrácený, jsme koncipovali tak, abychom využili potenciál, který nabízí konkrétní místo. Hlavní obytný prostor ve vstupním podlaží domu je ukončen velkým prosklením a zavěšeným balkonem. Budoucí obyvatele domů tak budou mít ničím nerušené krásné výhledy do okolního kraje. Naopak klidová část, sestávající z ložnice, dvou pokojů a jednoho víceúčelového obytného pokoje, je částečně zapuštěná do svažitého terénu.

Více informací na www.radotinskevyhlidky.cz.

The study for the set of four houses was made for an architectonic competition that an investor made for several architectonic studios. Out project turned out to be the best and thus we finished all the subsequent stages of project documentation.

Three of the houses look the same and one is a mirror image that enabled us to utilize the full potential of the place. The main living space on the ground floor ends with large-format glazing and a suspended balcony. The future inhabitants of the houses will thus have beautiful views of the surrounding landscape. The section for resting including the bedroom, two rooms and one multi-purpose living room is partly sunken into the terrain.

Architektonická studie 2010, projekt 2011–2012

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa

item7

item8

item9

item1

item2

item10

item3

item4

item5

item6

item16

item17

item18

item19

item20

Alternativní studie

alt02

alt03

alt01

© Kamil Mrva Architects, 1999–2017