Tisková zpráva o. s. Purpura k nominaci Kamila Mrvy na preztižní ocenění za filantropii VIA Bona

Společně s architektem Kamilem Mrvou vytváříme ojedinělý výstavní prostor pro umělce čistého srdce - Galerii Galaxie. 

Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D., jeden z patronů veřejně prospěšného projektu Ke hvězdám, se stal finalistou prestižní ceny za filantropii VIA Bona. (S radostí jsme ho tajně nominovali za všestrannou pomoc spojenou se vznikem jedinečné galerie.) Společnost mu v rámci tohoto veřejného ocenění dělá dalších 20 zajímavých osobností hodných naší pozornosti.

Považujeme za důležité šířit dále poselství Nadace VIA a upozorňovat na filantropické příběhy, které mění Českou republiku.

Cena VIA BONA, pořádaná Nadací Via, je prestižní ocenění jednotlivců a firem za jejich dobročinné úsilí v České republice. Vyzdvihuje příběhy hodné následování, přináší inspiraci, příklady dárcovství a dobrých skutků. Vítězové budou vyhlášení v úterý 6. října na slavnostním večeru v Kaiserštejnském paláci, akce proběhne pod záštitou velvyslance USA.

Vedle respektovaného architekta Kamila Mrvy, který nám doslova otevřel dveře nové galerie, chceme touto cestou poděkovat také dalším příznivcům, podporovatelům a partnerům záměru projektu Ke hvězdám.

 

Zásadní byl jeho prvopočáteční nápad (návrh), aby nezisková organizace Purpura, o.s. získala  k užívání od města Kopřivnice zachráněnou budovu v parku E. Beneše.

Jedná se o část někdejšího depozitáře muzea Tatry (objekt č. 107), která měla být v červnu 2014 zbourána v rámci projektu likvidace brownfield financovaného z evropského projektu, což zcela určitě sebou neslo pro radní města jistá rizika.

Impulsem tohoto nápadu pro architekta Kamila Mrvu byla zcela určitě originální kresba Lucie Šešulkové, kterou ho obdarovala nezisková organizace Purpura, o.s. Je fascinující, jak jedna kresba rozpohybovala celý sled dalších událostí a je důkazem toho, jak výtvarná tvorba umělců čistého srdce může na nás pozitivně působit.

Kamil Mrva je jedním z členů Komise pro architekturu a urbanizmus Rady města Kopřivnice a ta přesvědčila radní města, aby plánovanou demolici zastavila. Dnes můžeme vzpomenout - členové komise dali slovo tehdejšímu starostovi města Kopřivnice Josefovi Jalůvkovi - že najdou smysluplné využití této nenápadné budovy, která má historickou vazbu s protější Šustalovou vilou. Záměr Purpury vytvořit art brut galerii s putovní kavárnou Kafé Galaxie byl komisí doporučen radním. Tento závazek se pochopitelně stal hnací silou, jak přes překážky dojít ke hvězdám a zrodil se tak veřejně prospěšný projekt Ke hvězdám založený na principu dobrovolnictví všech hlavních aktérů a nezbytné místní spolupráce.

Pouze a jedině díky osobnímu nasazení Kamila Mrvy obhájila zachráněná budova svou životaschopnost. Ve spolupráci s městem Kopřivnice a s dobrovolnou pomocí členů komise Michala Kartáka a Václava Kociána provedl architekt Kamil Mrva na náklady své firmy nezbytné záchovné práce. 

Purpura tak od města Kopřivnice dostala svou první šanci objekt oživit v sezónní art brut galerii při příležitosti konání happeningu Lucie (Světlo) konaného dne 13. 12. 2014. V roce 2015 následně Purpura požádala Radu města Kopřivnice o získání objektu do dlouhodobého užívání. Žádostí bylo vyhověno s platností od 1. 7. 2015.

Kamil Mrva dnes garantuje citlivou přeměnu objektu č. 107 v Galerii Galaxie a společně s Ing. Lenkou Burešovou je spoluautorem architektonického etapizovaného návrhu budoucí podoby galerie. 

Největším rizikem spolupráce s architektem Kamilem Mrvou je, že jeho urputnost a zapálení pro citlivé přeměny ve veřejném prostoru (v našem případě vytvoření galerie) zákonitě způsobí uvedení záměru do rychlého pohybu. Zdá se, jakoby tento architekt měl potíže zabývat se zdlouhavými úředními a formálními procedurami, a to u něho občas vyvolá punkovou (vzdorující) náladu. Nejraději by všechno udělal ihned na dobré slovo bez zbytečných řečí a protahování, když je přesvědčen o významu a podstatě věci. Pokud se o někom řekne, že je muž činu, tak je to právě Kamil Mrva. Je u něho normální, že se obleče do montérek, míchá maltu nebo jedná se sekačkou v ruce, protože příkladné skutky ho zosobňují. A nám nezbývá nic jiného než intuitivně předvídat jeho další kroky, chceme-li s ním i  nadále spolupracovat a  držet s ním jeho naléhavé tempo.

Magdaléna Holubová (Purpura, o.s.)

Web galerie: www.kehvezdam.cz

foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6

foto7

foto8

foto9

© Kamil Mrva Architects, 1999–2019